Drukuj

Art. 21 O swobodzie działalności gospodarczej


O swobodzie działalności gospodarczej
Artykuł 21.

Jeżeli przedsiębiorca oferuje towary lub usługi w sprzedaży bezpośredniej lub sprzedaży na odległość za pośrednictwem środków masowego przekazu, sieci teleinformatycznych lub druków bezadresowych, jest on obowiązany do podania w ofercie co najmniej następujących danych:

  1. firmy przedsiębiorcy;

  2. numeru identyfikacji podatkowej (NIP);
     
  3. siedziby i adresu przedsiębiorcy.
     
Artykuł 1 ...19 20 21 22 22a ...111

Przejdź do artykułu