Drukuj

Art. 22d O swobodzie działalności gospodarczej


O swobodzie działalności gospodarczej
Artykuł 22d.

1. W celu umożliwienia uzyskania informacji o przepisach regulujących świadczenie usług poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, punkt kontaktowy za pośrednictwem strony internetowej punktu kontaktowego udostępnia informacje o adresach stron internetowych punktów kontaktowych w innych państwach.

2. Informacje i materiały udostępniane za pośrednictwem strony internetowej punktu kontaktowego mogą być opracowywane i udostępniane także w innych językach niż język polski.
Artykuł 1 ...22b 22c 22d 22e 22f ...111

Przejdź do artykułu