Drukuj

Art. 22e O swobodzie działalności gospodarczej


O swobodzie działalności gospodarczej
Artykuł 22e.

Ilekroć obowiązujące przepisy nadają uprawnienia lub nakładają obowiązki związane z działalnością gospodarczą, właściwe organy są obowiązane zapewnić możliwość ich wykonania za pomocą środków komunikacji elektronicznej.
Artykuł 1 ...22c 22d 22e 22f 22g ...111

Przejdź do artykułu