Drukuj

Art. 22f O swobodzie działalności gospodarczej


O swobodzie działalności gospodarczej
Artykuł 22f.

Rada Ministrów może określić, w drodze rozporządzenia, szczegółowe warunki współpracy właściwych organów w zakresie niezbędnym do realizacji zadań punktu kontaktowego, uwzględniając określone w ustawie zadania punktu kontaktowego oraz konieczność zapewnienia właściwego przepływu danych i informacji między tymi organami.
Artykuł 1 ...22d 22e 22f 22g 22h ...111

Przejdź do artykułu