Drukuj

Art. 23 O swobodzie działalności gospodarczej


O swobodzie działalności gospodarczej
Artykuł 23.

 1. Tworzy się Centralną Ewidencję i Informację o Działalności Gospodarczej, zwaną dalej „CEIDG”.

 2. CEIDG prowadzi w systemie teleinformatycznym minister właściwy do spraw gospodarki.
   
 3. Zadaniem CEIDG jest:
   
 1. ewidencjonowanie przedsiębiorców będących osobami fizycznymi;
   
 2. udostępnianie informacji o przedsiębiorcach i innych podmiotach w zakresie wskazanym w ustawie;
   
 3. umożliwienie wglądu do danych bezpłatnie udostępnianych przez Centralną Informację Krajowego Rejestru Sądowego;
   
 4. umożliwienie ustalenia terminu i zakresu zmian wpisów w CEIDG oraz wprowadzającego je organu.
Artykuł 1 ...22g 22h 23 24 25 ...111

Przejdź do artykułu