Drukuj

Art. 2a O swobodzie działalności gospodarczej


O swobodzie działalności gospodarczej
Artykuł 2a.

Do działalności gospodarczej: budowlanej, handlowej i usługowej, oraz działalności zawodowej polegającej na świadczeniu usług stosuje się odpowiednio przepisy art. 5, przepisy rozdziału 2 i 3 ustawy z dnia 4 marca 2010 r. o świadczeniu usług na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. Nr 47, poz. 278, z późn. zm.).

Artykuł 1 2 2a 3 4 ...111

Przejdź do artykułu