Drukuj

Art. 32 O swobodzie działalności gospodarczej


O swobodzie działalności gospodarczej
Artykuł 32.

1. Przedsiębiorca zawieszający albo wznawiający wykonywanie działalności gospodarczej składa wniosek o zmianę wpisu. Przepisy art. 26 - 30 stosuje się odpowiednio.

2. Wniosek o zmianę wpisu w przedmiocie zawieszenia wykonywania działalności gospodarczej zawiera dane wymienione w art. 25 ust. 1 pkt 1–3, 5 i 10 oraz oświadczenie o niezatrudnianiu pracowników.

Artykuł 1 ...30 31 32 33 34 ...111

Przejdź do artykułu