Drukuj

Art. 47 O swobodzie działalności gospodarczej


O swobodzie działalności gospodarczej
Artykuł 47.

  1. Jeżeli przepisy odrębnych ustaw nie stanowią inaczej, udzielenie, odmowa udzielenia, zmiana i cofnięcie koncesji lub ograniczenie jej zakresu należy do ministra właściwego ze względu na przedmiot działalności gospodarczej wymagającej uzyskania koncesji.

  2. Udzielenie, odmowa udzielenia, zmiana i cofnięcie koncesji lub ograniczenie jej zakresu w stosunku do wniosku następuje w drodze decyzji.
     
  3. (uchylony).
     
Artykuł 1 ...45 46 47 48 49 ...111

Przejdź do artykułu