Drukuj

Art. 48 O swobodzie działalności gospodarczej


O swobodzie działalności gospodarczej
Artykuł 48.

1. Organ koncesyjny może określić w koncesji, w granicach przepisów odrębnych ustaw, szczególne warunki wykonywania działalności gospodarczej objętej koncesją.

2. Organ koncesyjny jest obowiązany przekazać każdemu zainteresowanemu przedsiębiorcy szczegółową informację o warunkach, o których mowa w ust. 1, niezwłocznie po wszczęciu postępowania w sprawie udzielenia koncesji.
Artykuł 1 ...46 47 48 49 50 ...111

Przejdź do artykułu