Drukuj

Art. 51 O swobodzie działalności gospodarczej


O swobodzie działalności gospodarczej
Artykuł 51.

 1. W przypadku gdy organ koncesyjny przewiduje udzielenie ograniczonej liczby koncesji, fakt ten ogłasza w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski”.

 2. Ogłoszenie, o którym mowa w ust. 1, zawiera:
   
  1. określenie przedmiotu i zakresu działalności gospodarczej, na którą ma być udzielona koncesja;
    
  2. liczbę koncesji;
    
  3. szczególne warunki wykonywania działalności gospodarczej, na którą ma być udzielona koncesja, o ile organ koncesyjny, w granicach przepisów odrębnych ustaw, przewiduje ich określenie;
    
  4. termin i miejsce składania wniosków o udzielenie koncesji;
    
  5. wymagane dokumenty i informacje dodatkowe;
    
  6. czas, na jaki może być udzielona koncesja.

   
 3. Przepisu art. 60 nie stosuje się.
Artykuł 1 ...49 50 51 52 53 ...111

Przejdź do artykułu