Drukuj

Art. 68 O swobodzie działalności gospodarczej


O swobodzie działalności gospodarczej
Artykuł 68.

Organ prowadzący rejestr działalności regulowanej, w drodze decyzji, odmawia wpisu przedsiębiorcy do rejestru, w przypadku gdy:
 

  1. wydano prawomocne orzeczenie zakazujące przedsiębiorcy wykonywania działalności gospodarczej objętej wpisem;
     
  2. przedsiębiorcę wykreślono z rejestru tej działalności regulowanej z przyczyn, o których mowa w art. 71 ust. 1, w okresie 3 lat poprzedzających złożenie wniosku.
Artykuł 1 ...66 67 68 69 70 ...111

Przejdź do artykułu