Drukuj

Art. 70 O swobodzie działalności gospodarczej


O swobodzie działalności gospodarczej
Artykuł 70.

Spełnianie przez przedsiębiorcę warunków wymaganych do wykonywania działalności regulowanej podlega kontroli, w szczególności przez organ prowadzący rejestr danej działalności. Przepis art. 57 stosuje się odpowiednio.

Artykuł 1 ...68 69 70 71 72 ...111

Przejdź do artykułu