Drukuj

Art. 76 O swobodzie działalności gospodarczej


O swobodzie działalności gospodarczej
Artykuł 76.

Jeżeli przepisy regulujące daną działalność gospodarczą stanowią, że wydawanie, odmowa wydania, zmiana zakresu i cofanie koncesji i zezwoleń, a także prowadzenie rejestrów działalności regulowanej należy do zadań organów jednostek samorządu terytorialnego, to zadania te są wykonywane jako zadania zlecone z zakresu administracji rządowej.
Artykuł 1 ...75 75a 76 77 78 ...111

Przejdź do artykułu