Drukuj

Art. 80a O swobodzie działalności gospodarczej


O swobodzie działalności gospodarczej
Artykuł 80a.

1. Kontrolę przeprowadza się w siedzibie kontrolowanego lub w miejscu wykonywania działalności gospodarczej oraz w godzinach pracy lub w czasie faktycznego wykonywania działalności gospodarczej przez kontrolowanego.

2. Kontrola lub poszczególne czynności kontrolne, za zgodą kontrolowanego, mogą być przeprowadzane również w siedzibie organu kontroli, jeżeli może to usprawnić prowadzenie kontroli.
Artykuł 1 ...79b 80 80a 80b 81 ...111

Przejdź do artykułu