Drukuj

Art. 80b O swobodzie działalności gospodarczej


O swobodzie działalności gospodarczej
Artykuł 80b.

Czynności kontrolne powinny być przeprowadzane w sposób sprawny i możliwie niezakłócający funkcjonowania kontrolowanego przedsiębiorcy. W przypadku gdy przedsiębiorca wskaże na piśmie, że przeprowadzane czynności zakłócają w sposób istotny działalność gospodarczą przedsiębiorcy, konieczność podjęcia takich czynności powinna być uzasadniona w protokole kontroli.
Artykuł 1 ...80 80a 80b 81 81a ...111

Przejdź do artykułu