Drukuj

Art. 84ab O swobodzie działalności gospodarczej


O swobodzie działalności gospodarczej
Artykuł 84ab.

Przepisów art. 82 i art. 83 nie stosuje się w odniesieniu do kontroli świadczeniodawców dokonywanej przez podmiot zobowiązany do finansowania świadczeń opieki zdrowotnej ze środków publicznych na podstawie ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2008 r. Nr 164, poz. 1027, z późn. zm.).

Artykuł 1 ...84a 84aa 84ab 84ac 84b ...111

Przejdź do artykułu