Drukuj

Art. 84d O swobodzie działalności gospodarczej


O swobodzie działalności gospodarczej
Artykuł 84d.

Wniesienie sprzeciwu nie jest dopuszczalne, gdy organ przeprowadza kontrolę, powołując się na przepisy art. 79 ust. 2 pkt 2, art. 80 ust. 2 pkt 2, art. 82 ust. 1 pkt 2, art. 83 ust. 2 pkt 2 i art. 84a.

Artykuł 1 ...84b 84c 84d 85 86 ...111

Przejdź do artykułu