Drukuj

Art. 90 O swobodzie działalności gospodarczej


O swobodzie działalności gospodarczej
Artykuł 90.

Przedsiębiorca zagraniczny, który utworzył oddział, jest obowiązany:
 

  1. używać do oznaczenia oddziału oryginalnej nazwy przedsiębiorcy zagranicznego wraz z przetłumaczoną na język polski nazwą formy prawnej przedsiębiorcy oraz dodaniem wyrazów „oddział w Polsce”;
     
  2. prowadzić dla oddziału oddzielną rachunkowość w języku polskim zgodnie z przepisami o rachunkowości;
     
  3. zgłaszać ministrowi właściwemu do spraw gospodarki wszelkie zmiany stanu faktycznego i prawnego w zakresie okoliczności, o których mowa w art. 91 ust. 1 pkt 2, w terminie 14 dni od dnia ich wystąpienia.
     
Artykuł 1 ...88 89 90 91 92 ...111

Przejdź do artykułu