Drukuj

Art. 92 O swobodzie działalności gospodarczej


O swobodzie działalności gospodarczej
Artykuł 92.

Do likwidacji oddziału będącej następstwem:

  1. decyzji o zakazie wykonywania działalności gospodarczej przez przedsiębiorcę zagranicznego w ramach oddziału, wydanej przez ministra właściwego do spraw gospodarki,
     
  2. decyzji przedsiębiorcy zagranicznego o likwidacji oddziału
     
- stosuje się odpowiednio przepisy Kodeksu spółek handlowych o likwidacji spółki z ograniczoną odpowiedzialnością.
Artykuł 1 ...90 91 92 93 94 ...111

Przejdź do artykułu