Drukuj

Art. 95 O swobodzie działalności gospodarczej


O swobodzie działalności gospodarczej
Artykuł 95.

1. Przedstawicielstwo mogą utworzyć również osoby zagraniczne, powołane aktem właściwego organu kraju ich siedziby, do promocji gospodarki tego kraju, z tym że zakres działania takiego przedstawicielstwa może obejmować wyłącznie promocję i reklamę gospodarki tego kraju.

2. Do przedstawicielstwa, o którym mowa w ust. 1, przepisy niniejszego rozdziału stosuje się odpowiednio.
Artykuł 1 ...93 94 95 96 97 ...111

Przejdź do artykułu