Drukuj

Art. 98 O swobodzie działalności gospodarczej


O swobodzie działalności gospodarczej
Artykuł 98.

1. O dokonaniu wpisu przedstawicielstwa do rejestru przedstawicielstw wydaje się z urzędu zaświadczenie. Zaświadczenie zawiera dane, o których mowa w art. 97 ust. 1, oraz numer wpisu do rejestru przedstawicielstw i datę wpisu.

2. Rejestr przedstawicielstw jest jawny.

Artykuł 1 ...96 97 98 99 100 ...111

Przejdź do artykułu