Drukuj

O szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na rok 2016

Pobierz za darmo Ustawa o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na rok 2016 (O szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na rok 2016) Ustawa z dnia 16 grudnia 2015 r. (.doc)

Ustawa o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na rok 2016 Ustawa z dnia 16 grudnia 2015 r. Treść


O szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na rok 2016


Inne

O Sądzie Najwyższym O szczególnych uprawnieniach ministra właściwego do spraw energii oraz ich wykonywaniu w niektórych spółkach kapitałowych lub grupach kapitałowych prowadzących działalność w sektorach energii elektrycznej, ropy naftowej oraz paliw gazowych O Państwowej Komisji Badania Wypadków Morskich O sposobie ustalania najniższego wynagrodzenia zasadniczego pracowników wykonujących zawody medyczne zatrudnionych w podmiotach leczniczych Prawo probiercze