Drukuj

O wspieraniu zrównoważonego rozwoju sektora rybackiego z udziałem Europejskiego Funduszu Morskiego

Pobierz za darmo Ustawa o wspieraniu zrównoważonego rozwoju sektora rybackiego z udziałem Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego (O wspieraniu zrównoważonego rozwoju sektora rybackiego z udziałem Europejskiego Funduszu Morskiego ) Ustawa z dnia 10 lipca 2015 r. (.doc)

Ustawa o wspieraniu zrównoważonego rozwoju sektora rybackiego z udziałem Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego Ustawa z dnia 10 lipca 2015 r. Treść


O wspieraniu zrównoważonego rozwoju sektora rybackiego z udziałem Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego


Inne

O szczególnych rozwiązaniach związanych z ochroną miejsc pracy O biegłych rewidentach i ich samorządzie, podmiotach uprawnionych do badania sprawozdań finansowych oraz o nadzorze publicznym O przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu O funduszu sołeckim O usługach płatniczych