Drukuj

O wykonywaniu kary pozbawienia wolności poza zakładem karnym w systemie dozoru elektronicznego

Pobierz za darmo Ustawa o wykonywaniu kary pozbawienia wolności poza zakładem karnym w systemie dozoru elektronicznego (O wykonywaniu kary pozbawienia wolności poza zakładem karnym w systemie dozoru elektronicznego) Ustawa z dnia 7 września 2007 r. (.doc)

Ustawa o wykonywaniu kary pozbawienia wolności poza zakładem karnym w systemie dozoru elektronicznego Ustawa z dnia 7 września 2007 r. Treść


O wykonywaniu kary pozbawienia wolności poza zakładem karnym w systemie dozoru elektronicznego


Inne

O Krajowym Centrum Szkolenia Kadr Sądów Powszechnych i Prokuratury O skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej O imprezach turystycznych i powiązanych usługach turystycznych O zasadach obsadzenia w kadencji trwającej w latach 2009–2014 dodatkowego mandatu posła do Parlamentu Europejskiego O kontroli niektórych inwestycji