Drukuj

O zapasach ropy naftowej, produktów naftowych i gazu ziemnego oraz zasadach postępowania w sytuacjac

Pobierz za darmo Ustawa o zapasach ropy naftowej, produktów naftowych i gazu ziemnego oraz zasadach postępowania w sytuacjach zagrożenia bezpieczeństwa paliwowego państwa i zakłóceń na rynku naftowym (O zapasach ropy naftowej, produktów naftowych i gazu ziemnego oraz zasadach postępowania w sytuacjac) Ustawa z dnia 16 lutego 2007 r. (.doc)

Ustawa o zapasach ropy naftowej, produktów naftowych i gazu ziemnego oraz zasadach postępowania w sytuacjach zagrożenia bezpieczeństwa paliwowego państwa i zakłóceń na rynku naftowym Ustawa z dnia 16 lutego 2007 r. Treść


O zapasach ropy naftowej, produktów naftowych i gazu ziemnego oraz zasadach postępowania w sytuacjach zagrożenia bezpieczeństwa paliwowego państwa i zakłóceń na rynku naftowym


Inne

O funduszu sołeckim O zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014–2020 O publicznym transporcie zbiorowym O rezerwach strategicznych O Polskiej Agencji Kosmicznej