Drukuj

Art. 66 Prawo o aktach stanu cywilnego


Prawo o aktach stanu cywilnego
Artykuł 66.

1. Jeżeli uznanie ojcostwa albo sądowe ustalenie ojcostwa następuje po sporządzeniu aktu urodzenia, do aktu urodzenia dołącza się o tym wzmiankę dodatkową.

2. W przypadku ustalenia bezskuteczności uznania ojcostwa do aktu urodzenia dołącza się wzmiankę dodatkową w zakresie danych wynikających z orzeczenia sądu.
Artykuł 1 ...64 65 66 67 68 ...149

Przejdź do artykułu