Drukuj

Art. 1046 KC


Kodeks cywilny
Artykuł 1046.

Po dokonaniu działu spadku spadkobiercy są wzajemnie obowiązani do rękojmi za wady fizyczne i prawne według przepisów o rękojmi przy sprzedaży. Rękojmia co do wierzytelności spadkowych rozciąga się także na wypłacalność dłużnika.

Artykuł 1 ...1044 1045 1046 1047 1048 ...1088

Przejdź do artykułu