Drukuj

Art. 1070-1 KC


Kodeks cywilny
Artykuł 1070-1.

Do zbycia spadku lub części spadku lub udziału w spadku obejmującym gospodarstwo rolne lub nieruchomość rolną w rozumieniu przepisów ustawy, o której mowa w art. 166 § 3, stosuje się przepisy tej ustawy dotyczące zbycia nieruchomości rolnej.

Artykuł 1 ...1069 1070 1070‑1 1071 1072 ...1088

Przejdź do artykułu