Drukuj

Art. 1086 KC


Kodeks cywilny
Artykuł 1086.

Przepisy tytułu niniejszego stosuje się odpowiednio w wypadku, gdy do spadku należy wkład gruntowy w rolniczej spółdzielni produkcyjnej, o ile przepisy poniższe nie stanowią inaczej.

Artykuł 1 ...1084 1085 1086 1087 1088

Przejdź do artykułu