Drukuj

Art. 112 KC


Kodeks cywilny
Artykuł 112.

Termin oznaczony w tygodniach, miesiącach lub latach kończy się z upływem dnia, który nazwą lub datą odpowiada początkowemu dniowi terminu, a gdyby takiego dnia w ostatnim miesiącu nie było – w ostatnim dniu tego miesiąca. Jednakże przy obliczaniu wieku osoby fizycznej termin upływa z początkiem ostatniego dnia.

Artykuł 1 ...110 111 112 113 114 ...1088

Przejdź do artykułu