Drukuj

Art. 118 KC


Kodeks cywilny
Artykuł 118.

Jeżeli przepis szczególny nie stanowi inaczej, termin przedawnienia wynosi sześć lat, a dla roszczeń o świadczenia okresowe oraz roszczeń związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej – trzy lata. Jednakże koniec terminu przedawnienia przypada na ostatni dzień roku kalendarzowego, chyba że termin przedawnienia jest krótszy niż dwa lata.

Artykuł 1 ...117 117‑1 118 119 120 ...1088

Przejdź do artykułu