Drukuj

Art. 17 KC


Kodeks cywilny
Artykuł 17.

Z zastrzeżeniem wyjątków w ustawie przewidzianych, do ważności czynności prawnej, przez którą osoba ograniczona w zdolności do czynności prawnych zaciąga zobowiązanie lub rozporządza swoim prawem, potrzebna jest zgoda jej przedstawiciela ustawowego.

Artykuł 1 ...15 16 17 18 19 ...1088

Przejdź do artykułu