Drukuj

Art. 174 KC


Kodeks cywilny
Artykuł 174.

§ 1. Posiadacz rzeczy ruchomej niebędący jej właścicielem nabywa własność, jeżeli posiada rzecz nieprzerwanie od lat trzech jako posiadacz samoistny, chyba że posiada w złej wierze.

§ 2. Przepisu § 1 nie stosuje się do rzeczy wpisanej do krajowego rejestru utraconych dóbr kultury.

Artykuł 1 ...172 173 174 175 176 ...1088

Przejdź do artykułu