Drukuj

Art. 196 KC


Kodeks cywilny
Artykuł 196.

§ 1. Współwłasność jest albo współwłasnością w częściach ułamkowych, albo współwłasnością łączną.

§ 2. Współwłasność łączną regulują przepisy dotyczące stosunków, z których ona wynika. Do współwłasności w częściach ułamkowych stosuje się przepisy niniejszego działu.

Artykuł 1 ...194 195 196 197 198 ...1088

Przejdź do artykułu