Drukuj

Art. 203 KC


Kodeks cywilny
Artykuł 203.

Każdy ze współwłaścicieli może wystąpić do sądu o wyznaczenie zarządcy, jeżeli nie można uzyskać zgody większości współwłaścicieli w istotnych sprawach dotyczących zwykłego zarządu albo jeżeli większość współwłaścicieli narusza zasady prawidłowego zarządu lub krzywdzi mniejszość.

Artykuł 1 ...201 202 203 204 205 ...1088

Przejdź do artykułu