Drukuj

Art. 211 KC


Kodeks cywilny
Artykuł 211.

Każdy ze współwłaścicieli może żądać, ażeby zniesienie współwłasności nastąpiło przez podział rzeczy wspólnej, chyba że podział byłby sprzeczny z przepisami ustawy lub ze społeczno-gospodarczym przeznaczeniem rzeczy albo że pociągałby za sobą istotną zmianę rzeczy lub znaczne zmniejszenie jej wartości.

Artykuł 1 ...209 210 211 212 213 ...1088

Przejdź do artykułu