Drukuj

Art. 234 KC


Kodeks cywilny
Artykuł 234.

Do oddania gruntu Skarbu Państwa lub gruntu należącego do jednostek samorządu terytorialnego bądź ich związków w użytkowanie wieczyste stosuje się odpowiednio przepisy o przeniesieniu własności nieruchomości.

Artykuł 1 ...232 233 234 235 236 ...1088

Przejdź do artykułu