Drukuj

Art. 249 KC


Kodeks cywilny
Artykuł 249.

§ 1. Jeżeli kilka ograniczonych praw rzeczowych obciąża tę samą rzecz, prawo powstałe później nie może być wykonywane z uszczerbkiem dla prawa powstałego wcześniej (pierwszeństwo).

§ 2. Przepis powyższy nie uchybia przepisom, które określają pierwszeństwo w sposób odmienny.

Artykuł 1 ...247 248 249 250 251 ...1088

Przejdź do artykułu