Drukuj

Art. 269 KC


Kodeks cywilny
Artykuł 269.

§ 1. Właściciel może z ważnych powodów żądać od użytkownika zabezpieczenia, wyznaczając mu w tym celu odpowiedni termin. Po bezskutecznym upływie wyznaczonego terminu właściciel może wystąpić do sądu o wyznaczenie zarządcy.

§ 2. Użytkownik może żądać uchylenia zarządu, jeżeli daje odpowiednie zabezpieczenie.

Artykuł 1 ...267 268 269 270 270‑1 ...1088

Przejdź do artykułu