Drukuj

Art. 271 KC


Kodeks cywilny
Artykuł 271.

Użytkowanie gruntu stanowiącego własność Skarbu Państwa może być ustanowione na rzecz rolniczej spółdzielni produkcyjnej jako prawo terminowe lub jako prawo bezterminowe. W każdym razie użytkowanie takie wygasa z chwilą likwidacji spółdzielni.

Artykuł 1 ...270 270‑1 271 272 273 ...1088

Przejdź do artykułu