Drukuj

Art. 278 KC


Kodeks cywilny
Artykuł 278.

Statut rolniczej spółdzielni produkcyjnej może postanawiać, że – gdy wymaga tego prawidłowe wykonanie zadań spółdzielni – przysługuje jej uprawnienie do zmiany przeznaczenia wkładów gruntowych oraz uprawnienie do naruszenia ich substancji albo jedno z tych uprawnień.

Artykuł 1 ...276 277 278 279 280 ...1088

Przejdź do artykułu