Drukuj

Art. 284 KC


Kodeks cywilny
Artykuł 284.

Do innych wypadków użytkowania przez osoby prawne stosuje się przepisy rozdziału I i odpowiednio rozdziału II niniejszego działu, o ile użytkowanie to nie jest inaczej uregulowane odrębnymi przepisami.

Artykuł 1 ...282 283 284 285 286 ...1088

Przejdź do artykułu