Drukuj

Art. 322 KC


Kodeks cywilny
Artykuł 322.

§ 1. Roszczenie zastawcy przeciwko zastawnikowi o naprawienie szkody z powodu pogorszenia rzeczy, jak również roszczenie zastawnika przeciwko zastawcy o zwrot nakładów na rzecz przedawniają się z upływem roku od dnia zwrotu rzeczy.

§ 2. (uchylony)

Artykuł 1 ...320 321 322 323 324 ...1088

Przejdź do artykułu