Drukuj

Art. 334 KC


Kodeks cywilny
Artykuł 334.

Jeżeli dłużnik wierzytelności obciążonej zastawem spełnia świadczenie, zanim wierzytelność zabezpieczona stała się wymagalna, zarówno zastawca, jak i zastawnik mogą żądać złożenia przedmiotu świadczenia do depozytu sądowego.

Artykuł 1 ...332 333 334 335 336 ...1088

Przejdź do artykułu