Drukuj

Art. 353-1 KC


Kodeks cywilny
Artykuł 353-1.

Strony zawierające umowę mogą ułożyć stosunek prawny według swego uznania, byleby jego treść lub cel nie sprzeciwiały się właściwości (naturze) stosunku, ustawie ani zasadom współżycia społecznego.

Artykuł 1 ...352 353 353‑1 354 355 ...1088

Przejdź do artykułu