Drukuj

Art. 385-2 KC


Kodeks cywilny
Artykuł 385-2.

Oceny zgodności postanowienia umowy z dobrymi obyczajami dokonuje się według stanu z chwili zawarcia umowy, biorąc pod uwagę jej treść, okoliczności zawarcia oraz uwzględniając umowy pozostające w związku z umową obejmującą postanowienie będące przedmiotem oceny.

Artykuł 1 ...385 385‑1 385‑2 385‑3 385‑4 ...1088

Przejdź do artykułu