Drukuj

Art. 407 KC


Kodeks cywilny
Artykuł 407.

Jeżeli ten, kto bez podstawy prawnej uzyskał korzyść majątkową kosztem innej osoby, rozporządził korzyścią na rzecz osoby trzeciej bezpłatnie, obowiązek wydania korzyści przechodzi na tę osobę trzecią.

Artykuł 1 ...405 406 407 408 409 ...1088

Przejdź do artykułu