Drukuj

Art. 41 KC


Kodeks cywilny
Artykuł 41.

Jeżeli ustawa lub oparty na niej statut nie stanowi inaczej, siedzibą osoby prawnej jest miejscowość, w której ma siedzibę jej organ zarządzający.

Artykuł 1 ...39 40 41 42 42‑1 ...1088

Przejdź do artykułu