Drukuj

Art. 413 KC


Kodeks cywilny
Artykuł 413.

§ 1. Kto spełnia świadczenie z gry lub zakładu, nie może żądać zwrotu, chyba że gra lub zakład były zakazane albo nierzetelne.

§ 2. Roszczeń z gry lub zakładu można dochodzić tylko wtedy, gdy gra lub zakład były prowadzone na podstawie zezwolenia właściwego organu państwowego.

Artykuł 1 ...411 412 413 414 415 ...1088

Przejdź do artykułu