Drukuj

Art. 417-2 KC


Kodeks cywilny
Artykuł 417-2.

Jeżeli przez zgodne z prawem wykonywanie władzy publicznej została wyrządzona szkoda na osobie, poszkodowany może żądać całkowitego lub częściowego jej naprawienia oraz zadośćuczynienia pieniężnego za doznaną krzywdę, gdy okoliczności, a zwłaszcza niezdolność poszkodowanego do pracy lub jego ciężkie położenie materialne, wskazują, że wymagają tego względy słuszności.

Artykuł 1 ...417 417‑1 417‑2 418 419 ...1088

Przejdź do artykułu